406/60/09 Cộng Hòa, Tân Bình, TPHCM

Thiền định

Luân xa là gì - làm thế nào để đóng mở luân xa

Luân xa là gì - làm thế nào để đóng mở luân xa

Luân xa, theo định nghĩa, là các trung tâm năng lượng trong cơ thể con người giúp điều chỉnh tất cả các quá trình của nó, từ chức năng cơ quan đến hệ thống miễn dịch và cảm xúc. Bảy luân xa được định vị trên khắp cơ thể của bạn, từ gốc cột sống đến đỉnh đầu. Mỗi luân xa có tần số rung động, màu sắc riêng và chi phối các chức năng cụ thể, Luân xa của chúng ta là cửa ngõ cho sức khỏe thể chất, cảm xúc và tinh thần của chúng ta. Và khi chúng ta học cách mở luân xa và hài hòa năng lượng của mình, chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và cân bằng tốt hơn.

Đặt hàng thuốc khớp

Hộp
Subscribe to RSS - Thiền định